Kloka Listan 2018

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Aktuellt om Kloka Listan

 • Kloka listan 2019 ger fler möjligheter vid stora folksjukdomar

  I Kloka listan 2019 ges bland annat fler valmöjligheter vid lipidsänkande behandling, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och smärta.

  2018-12-13 Läs mer

 • Produkt med dipyridamol upphör

  Persantin Depot (dipyridamol) och Asasantin Retard (dipyridamol+acetylsalicylsyra) har försvunnit från den svenska marknaden.

  2018-11-19 Läs mer

 • Parenterala järnpreparat kan ge överkänslighetsreaktioner

  Det är viktigt att ha beredskap för att hantera överkänslighetsreaktioner i samband med parenteral järnadministrering och att vara väl förtrogen med de behandlingsanvisningar som gäller för respektive preparat.

  2018-06-29 Läs mer

 • Brist på ögonsalva med fusidinsyra

  Fucithalmic ögonsalva som innehåller fusidinsyra kommer inte att finnas tillgänglig under sommaren. Ett alternativ kan vara kloramfenikol ögondroppar.

  2018-05-25 Läs mer

 • Rekommendation av läkemedel vid MS tas bort

  Stockholms läns läkemedelskommitté har beslutat att ta bort rekommendationen för vilka läkemedel som patienter med MS bör behandlas med.

  2018-05-03 Läs mer

 • Nu finns Kloka Listan 2018 tillgänglig

  Kloka Listan 2018 kommer att skickas ut de närmsta veckorna. Kloka Listan på Janusinfo innehåller även motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.

  2018-01-17 Läs mer