Nikotinberoende

Rökning ökar risken för en lång rad sjukdomar och ger försämrad prognos vid många folksjukdomar, med betydande riskökning för mortalitet. Även lågfrekvent rökning medför hälsorisker och behandlingsmålet bör därför vara fullständig rökfrihet.

Råd och stöd till rökavvänjning utgör en viktig hälsofrämjande behandling som vården kan ge. Råd och motiverande samtal är viktigast, men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet.

Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (t.ex. plåster) och kortverkande (t.ex. tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs.

Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel

Bupropion ..., Zyban

Ska undvikas för risk­grupper såsom personer med epilepsianamnes och patienter som riskerar delirium tremens. Kan kombineras med nikotinersättningsmedel.

Champix

Var observant på nydebuterade psykiatriska symtom.

Barn och ungdomar
Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer
för barn och ungdomar.

Barn och ungdomar
Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer för barn och ungdomar.

Se även Sluta rökalinjen
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Socialstyrelsen