Onkologi

Specialiserad vård

Hälsosamma levnadsvanor
Viktiga levnadsvanor för prevention av cancer
•  Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insats. Se Nikotinberoende
   i avsnittet Psykiatri.
•  Undvik övervikt.
•  Väl sammansatt kost.
•  Undvik överkonsumtion av alkohol. Erbjud rådgivande samtal vid riskbruk.
•  Undvik exponering för starkt solljus.
•  Regelbunden fysisk aktivitet.

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta
tumörgrupperna, se vårdprogram. Sammanfattningar för några av dessa finns på Janusinfo. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya läkemedel fortlöpande på Janusinfo.

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt.
Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi,
hematologi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande
behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH
och andra vårdenheter.

Lokalt avancerad sjukdom

.

ANTIANDROGEN

Bicalutamide …, Bicalustad Casodex

Mamillbestrålning bör övervägas inför behandling.

Metastaserad sjukdom

För patienter som inte genomgår kirurgisk kastration.

I första hand

GnRH-AGONIST

Leuprorelin …, Leuprostin

Implantat. 3 månaders doseringsintervall.

Vid behov av längre doseringsintervall finns alternativa GnRH-agonister.

I andra hand

ÖSTROGEN

Estradurin

Mamillbestrålning bör övervägas inför behandling. ASA-profylax kan vara aktuell för patienter med aterosklerotisk sjukdom.

Till lågriskpatienter

Tamoxifen …, Nolvadex

Till högriskpatienter

Anastrozol …, Anastelb Arimidex
Pamidronat …, Pamidronatdinatrium … Pamifos
Zoledronsyra …, Zoledronic Acid ... Zometa
Ondansetron ..., Zofran

inj

Ondansetron ..., Zofran Zofron

tablett

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.