Hud- och könssjukdomar

.

.

Förskrivning med subvention av mjukgörare bör förbehållas patienter
med eksem, psoriasis och iktyos.

Miniderm
Canoderm

GRUPP I - MILT VERKANDE

Hydrokortison CCS
Mildison Lipid

GRUPP II - MEDELSTARKT VERKANDE

Emovat

GRUPP III - STARKT VERKANDE

Betnovat
Mometason …, Elocon

kräm

Ovixan

kräm

Mometason ..., Demoson Elocon

salva

Ovixan, Elocon

kutan lösning

Jästsvamp

Pityriasis versicolor

Ketokonazol …

schampo

 

Intertriginös dermatit

I första hand

Canesten
Cortimyk, Daktacort

I andra hand - vid otillräcklig effekt

 

Vaginit, vaginos se avsnittet Gynekologi och obstetrik.

 

Dermatofyter (trådsvamp)

Terbinafin ..., Terbisil

kräm

Lindrigt nagelengagemang

Enstaka naglar med engagemang av endast distala halvan av nageln.

Amorolfine ..., Finail Loceryl

nagellack

Utbrett nagelengagemang

Behandling enbart vid påtagliga besvär och laboratorieverifierad dermatofytinfektion.

Terbinafin …

tablett

Terbinafin peroralt kan kombineras med amorolfin nagellack för bättre effekt och minskad risk för recidiv.

ANTIHISTAMINER

I första hand

Desloratadin ..., Aerius Dasselta

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Cetirizin …, Cetimax Vialerg

 

Se även Urtikaria, Viss

Lindrig - medelsvår akne

Lokalbehandling

Differin
Finacea

gel

Skinoren

kräm

Basiron AC

.

.

 

...s

Medelsvår akne

– om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av

Lymecycline ..., Tetralysal

 

Ska ges i fulldos och behandlingen bör pågå i 3 månader. Efter avslutad antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med antibiotikafri lokalbehandling under lång tid. För kvinnor med behov av antikonception kan lokalbehandling i stället kombineras med lämplig kombinerad hormonell antikonception.

Se även Akne, Viss
samt Behandling av akne, Läkemedelsverket.

Lindrig - medelsvår rosacea

I första hand

Finacea

I andra hand - om azelainsyra inte tolereras

Robaz, Rozex

.

.

.

Medelsvår - svår rosacea

Om enbart lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av

Lymecycline ..., Tetralysal

 

Se även Rosacea, Viss.


Hälsosamma levnadsvanor

•    Rökning kan försämra psoriasis. Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande
     insats. Se Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri. 

Barn ska alltid remitteras till hudspecialist.

Mild psoriasis

Se Glukokortikoider för utvärtes bruk

På bål, extremiteter och i hårbotten: Grupp III, starkt verkande. I ansikte och i hudveck: Grupp I-II, milt respektive medelstarkt verkande.

Zoriaxol

salva

Daivobet, Dovobet

salva

Daivobet, Dovobet Xamiol

gel till hårbotten

Enstilar

kutant skum

Specialiserad vård

Medelsvår - svår psoriasis och när lokalbehandling är otillräcklig

 

Remiss till hudspecialist.


Se även psoriasisartrit i avsnittet Smärta och inflammation.
Psoriasis, Viss 
Läkemedelsbehandling av psoriasis, Läkemedelsverket.

.

I första hand

Methotrexate ...
Neotigason

 

..

I andra hand

Benepali
Remsima, Inflectra

 

Inflectra är upphandlat för SLL 2017. Inflectra och Remsima är utbytbara enligt Läkemedelsverket och kan bli föremål för generisk substitution vid förskrivning på recept.

..

 


I tredje hand

Humira

I första hand

Glukokortikoider för utvärtes bruk

I andra hand

Specialiserad vård

Elidel

kräm

Specialiserad vård

Protopic

salva

  Ketokonazol …

schampo

Cortimyk, Daktacort

 

Se även Seborroiskt eksem hos vuxna, Viss.

Samtliga patienter som söker för eller behandlas för aktiniska keratoser ska få solskyddsråd och rekommenderas solskyddsmedel med lägst solskyddsfaktor 30. Se Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läkare inom primärvården kan behandla aktinisk keratos med imikvimod om diagnos kan ställas med hög säkerhet. Vid diagnostisk osäkerhet eller om otillräcklig effekt konstateras vid behandlingskontroll, remittera till hudläkare.

Zyclara

På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. De finns att köpa på apotek. Medel som innehåller dimetikon kan vara att föredra.

Se även Behandling av huvudlöss, Läkemedelsverket.

Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds.

Klamydia

Doxycyklin …, Doxyferm

 

Vid graviditet se INFPREG

Kondylom

 

Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.

Mycoplasma genitalium

Azithromycin …, Azitromax

500 mg x 1 första dygnet, sedan 250 mg x 1 i fyra dygn

 

Se även Klamydia, Kondylom, Mycoplasma genitalium, Viss
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner, Läkemedelsverket
Genital herpes, Impetigo och Hud- och mjukdelsinfektioner i avsnittet Infektion.

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.