Tillbaka

dekvalinium
Donaxyl

2016-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Upptas

Indikation

Bakteriell vaginos

Förbehåll / Kommentar

Kan användas under graviditet.

Miljörisk vid användning av dekvaliniumklorid kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Dekvaliniumklorid är ett antibakteriellt och antiseptiskt medel för lokal behandling med dokumenterad bakteriedödande effekt på flertalet grampositiva och gramnegativa bakterier inklusive anaerober.

Nytt preparat med likvärdig effekt som klindamycin vaginalkräm. Behandling med dekvaliniumklorid anses innebära låg risk för resistensutveckling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mendling W, Weissenbacher ER, Gerber S, Prasauskas V, Grob P. Use of locally delivered dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review.  Arch Gynecol Obstet. 2016;293:469-84. PubMed
  2. Weissenbacher ER, Donders G, Unzeitig V, Martinez de Tejada B, Gerber S, Halaška M et al; Fluomizin Study Group. A comparison of dequalinium chloride vaginal tablets (Fluomizin®) and clindamycin vaginal cream in the treatment of bacterial vaginosis: a single-blind, randomized clinical trial of efficacy and safety. Gynecol Obstet Invest. 2012;73:8-15. PubMed
  3. Donaxyl (dekvaliniumklorid). Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi