Tillbaka

escitalopram
Escitalopram …, Cipralex, Seroplex

2016-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Premenstruell dysforisk störning (PMDS)

Förbehåll / Kommentar

Medicinering vid svåra premenstruella symtom diagnostiserade som PMDS då andra alternativ (t.ex. p-piller) har otillräcklig effekt.

Medicinering endast under lutealfas är lika effektiv som kontinuerlig medicinering.

Rekommenderad dos är (10-)20 mg per dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept vid förskrivning av escitalopramgenerika.

Escitalopram är miljöklassificerad.

Motivering

Escitalopram har i en placebokontrollerad dosrespons-studie visat god effekt mot flera symtom på PMDS samt att dosen 20 mg dagligen är mer effektiv än 10 mg dagligen [1].

Escitalopramgenerika är avsevärt billigare än Premalex.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eriksson E, Ekman A, Sinclair S, Sörvik K, Ysander C, Mattson UB et al. Escitalopram administered in the luteal phase exerts a marked and dose-dependent effect in premenstrual dysphoric disorder. J Clin Psychopharmacol. 2008;28(2):195-202. PubMed
  2. Marjoribanks J, Brown J, O'Brien PMS, Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome (Review). Cochrane 2013, issue 6. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi