Tillbaka

noretisteron + estradiol
Activelle, Cliovelle

2016-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av klimakteriebesvär postmenopausalt

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare eller pågående bröst- eller endometriecancer, djup ventrombos/lungemboli, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig leversjukdom.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Estradiol och noretisteron är miljöklassificerade.

Motivering

Kombinerad kontinuerlig lågdosbehandling med god symtomlindring för kvinnor med klimakteriella besvär som önskar blödningsfrihet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL, Stilgren L, Eiken P, Mosekilde L, Køber L, Jensen JE. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in recently postmenopausalwomen: randomised trial. BMJ. 2012;345:e6409. PubMed
  2. Boardman HMP, Hartley L, Eisinga A, Main C, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp X et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in both healthy post-menopausal women and post-menopausal women with pre-existing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 10;3:CD002229. PubMed
  3. Baber RJ, Panay N, Fenton A; The IMS Writing Group. Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19:109-50. PubMed
  4. Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW, Shoupe D, Budoff MJ, Hwangf et al for the ELITE Research Group. Vascular Effects of Early versus Late Postmenopausal Treatment with Estradiol. N Engl J Med. 2016;374:1221-31. PubMed
  5. Sjögren LL, Mørch LS, Løkkegaard E. Hormone replacement therapy and the risk of endometrial cancer: A systematic review. Maturitas. 2016;91:25–35. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi