Tillbaka

levonorgestrel + etinylestradiol
Abelonelle 28, Anastrella 28, Prionelle 28, Rigevidon 28

2016-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare djup ventrombos och ökad trombosrisk som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, pågående leversjukdom, könshormonberoende tumör, migrän med aura.

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt. Vid förskrivning av preparat med 28-tabletters kartor rekommenderas kontinuerligt intag av hormontabletter. De hormonfria tabletterna kasseras.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Etinylestradiol och levonorgestrel är miljöklassificerade.

Motivering

P-piller med hög säkerhet och god blödningskontroll. Kombinerad tablett för effektiv oral antikonception. Få biverkningar, dokumenterad lägre trombosrisk jämfört med tredje generationens kombinerade p-piller.

Abelonelle 28, Anastrella 28, Prionelle 28 och Rigevidon 28 ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av SLL till kvinnor under 26 år.

Neovletta 28 rekommenderas inte då preparatet inte ingår i läkemedelsförmånen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mammen EF. Oral contraceptives and blood coagulation: a critical review. Am J Obstet Gynecol 1982;142:781-90.PubMed
  2. Jick SS, Kaye JA, Russmann S, Jick H. Risk of nonfatal venous thromboembolism with oral contraceptives containing norgestimate or desorgestrel compared with oral contraceptives containing levonorgestrel, Contraception 2006;73:566-70. PubMed
  3. Jespersen J, Endrikat J, Dusterberg B, Schmidt W, Gerlinger C, Wessel J et al. A 1-year study to compare the hemostatic effects of oral contraceptive containing 20 microg of ethinylestradiol and 100 microg of levonorgestrel with 30 microg of ethinylestradiol and 100 microg of levonorgestrel. Contraception. 2005:72:98-104. PubMed
  4. Skouby SO. Contraceptive use and behavior in the 21st century: a comprehensive study across five European countries. Eur J Contracep Reprod Health Care. 2004;9:57-68. PubMed
  5. Antikonception. Information från Läkemedelsverket. 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket
  6. Kooistra T, Bosma PJ, Jespersen J, Kluft C. Studies on the mechanism of action of oral contraceptives with regard to fibrinolytic variables. Am J Obstet Gynecol 1990;163:404-13. PubMed
  7. Lidegaard O, Hougaard Nielsen L, Wessel Skovlund C, Lokkegaard E. Venous thromobosis in users of non-oral hormonal contraception: follow-up study, Denmanrk 2001-10. BMJ 2012;344:e2990. PubMed
  8. van Hylckama Vlieg A, Helmerhorst FM, Vandenbroucke JP, Doggen CJ, Rosendaal FR. The venous thrombotic risk of oral contraceptives, effects of oestrogen dose and progestogen type: results of the MEGA case-control study. BMJ 2009;339:b2921. PubMed

Bedömning utförd av

Mats Bergström, Maija Fredrikson, Angelica Lindén Hirschberg, Git Ljunggren, Lena Marions, Gunnar Möllerström, Anette Sjösten, Birgitta Norstedt Wikner