Tillbaka

levonorgestrel
Jaydess

2016-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Intrauterin antikonception med en frisättning av levonorgestrel på 6 mikrogram/24 timmar.

Hormonspiralen kan användas av alla kvinnor även de som inte fött barn samt ammande kvinnor. Minskar blödningsmängden men i mindre utsträckning än Mirena.

Ingår i läkemedelsförmånen, och subventioneras av SLL till kvinnor under 26 år.

Levonorgestrel är miljöklassificerat.

Motivering

Högeffektiv hormonspiral som ger skydd mot graviditet i 3 år. Ger betydligt lägre frisättning av levonorgestrel än Mirena, vilket kan minska risken för dosrelaterade biverkningar. Jaydess är mindre i storlek, vilket kan underlätta insättning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Apter D, Gemzell-Danielsson K, Hauck B, Rosen K, Zurth C. Pharmacokinetics of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine systems and effects on ovulation rate and cervical function: pooled analyses of phase II and III studies. Fertil Steril. 2014;101:1656-62. PubMed
  2. Antikonception – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi