Andningsvägar

.

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek. Nasal steroid kan användas även under graviditet och amning. Lär patienten korrekt sprayteknik.

 

.

.

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek. Nasal steroid kan användas även under graviditet och amning. Lär patienten korrekt sprayteknik.

 

.

Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa.

ANTIHISTAMIN

Desloratadin …, Aerius Dasselta

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Mommox Nasonex

ÖGONDROPPAR

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt och behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen.

I första hand

Lecrolyn, Lomudal

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Emadine

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Mommox Nasonex

LOKALT ANTIKOLINERGIKUM

Vid hypersekretion

Atrovent Nasal

NASAL STEROID

Mometason …, Mommox Nasonex

Hos patienter med återkommande akuta episoder av rinosinuit kan förebyggande behandling med nasal steroid prövas.

NASAL STEROID

Mometason …, Mommox Nasonex

Akut maxillarsinuit, Akut streptokocktonsillit, Recidiv av streptokocktonsillit, se rubriken Öron-, hals- och bihåleinfektioner i avsnittet Infektioner.

Betametason ..., Betapred
Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insats.
      Se Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet.  Fyss

Målet med astmabehandlingen är symtomfrihet och normal lungfunktion även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Astma behandlas på samma sätt under graviditet och amning.

Spacer kan förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling.

Se även
Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.
Astma hos vuxna
, Viss.
Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverket.

Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

Buventol Easyhaler

I andra hand

Airomir

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Bricanyl Turbuhaler

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

INHALATIONSSTEROIDER

I första hand

Giona Easyhaler

I andra hand

Alvesco

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Steg 3

Kvarstående astmabesvär

Det är viktigt att utvärdera effekten av inhalationssteroid innan långverkande beta-2-stimulerare (LABA) läggs till. Inhalationssteroid ska alltid behållas då LABA läggs till.

KOMBINATIONSPREPARAT - STEROID OCH LABA

I första hand

Bufomix Easyhaler

I andra hand

Flutiform

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insats. Gäller även föräldrar
      som röker. Se Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet.  Fyss

Målet med astmabehandlingen är symtomfrihet och normal lungfunktion även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas.

Spacer kan förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling. Mask ska användas till barn under 4 år. Se Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss.
Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverket.

Barn 6 månader - 6 år

Lindriga infektionsutlösta besvär

Airomir

Spray (med spacer)

Episodisk astma (cirka 10 dagars behandling)

Fluticasone ..., Flutide Evohaler

Spray (med spacer). Från 1 års ålder.

Montelukast …, Singulair

 

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande är obstruktivt efter 7–10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 7-17 år - Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

Buventol Easyhaler

I andra hand

Airomir

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Barn 7-17 år - Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

INHALATIONSSTEROID ELLER LEUKOTRIENRECEPTORANTAGONIST

I första hand

Giona Easyhaler
Montelukast …, Singulair

Utvärdera effekten av behandlingen.

I andra hand

Fluticasone ..., Flutide Evohaler

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.


Barn 7-17 år - Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att använda och prisvärd.

I första hand

Airomir

Spray (med spacer)

Atrovent

Spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

Lösning för nebulisator

Ipratropiumbromid ..., Atrovent Ipraxa

Lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...
Bedöm och behandla KOL efter symtom, FEV1 och exacerbationsfrekvens. Läs mer »
Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden.
      Erbjud stödjande insats. Se Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Fysisk aktivitet är viktigt vid alla stadier av sjukdomen. Fyss

Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. För patienter som kan inhalera korrekt med pulverinhalatorer är de att föredra men vid svårighet att hantera sådana finns sprayinhalatorer som alternativ.

Se även
Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, Läkemedelsverket.
KOL - kronisk obstruktiv lungsjukdom, Viss.

GOLD A

GOLD A – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 ≥50 %

Vidbehovsmedicinering

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler
Airomir

Spray (med spacer)

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM

Atrovent

Spray (med spacer)

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

GOLD B och C utan frekventa exacerbationer

GOLD B – betydande symtom och FEV1 ≥50 %
GOLD C – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50 %

GOLD B – betydande symtom och FEV1 ≥50 %
GOLD C – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50 %

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Seebri Breezhaler
Spiriva

HandiHaler

Spiriva Respimat

Spray (med spacer)

I andra hand

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)

Onbrez Breezhaler
Serevent Evohaler

Spray (med spacer)

Kombination av LAMA och LABA kan övervägas.

 

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

.

GOLD D utan frekventa exacerbationer

GOLD D – betydande symtom och FEV1 <50 %

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Seebri Breezhaler
Spiriva

HandiHaler

Spiriva Respimat

Spray (med spacer)

I andra hand

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)

Onbrez Breezhaler
Serevent Evohaler

Kombination av LAMA och LABA kan övervägas.

 

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

eller

KOMBINATIONSPREPARAT LABA OCH STEROID

Bufomix Easyhaler
Salmeterol/Fluticasone ..., Seretide Evohaler

Spray (med spacer)

Kombinationen LABA + steroid + LAMA kan övervägas.

GOLD C och D med frekventa exacerbationer

Minst 2 exacerbationer behandlade i öppenvård eller minst 1 behandlad i slutenvård under det senaste året.

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Seebri Breezhaler
Spiriva

HandiHaler

Spiriva Respimat

Spray (med spacer)

LAMA och LABA kan kombineras vid övervägande symtomproblematik. LABA + steroid alternativt LABA + steroid + LAMA kan kombineras vid betydande symtom och exacerbationsproblematik.

Specialiserad vård

Vid kronisk bronkit, upprepade exacerbationer och FEV1 <50 %, tillägg av

Daxas

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att använda och prisvärd.

I första hand

Airomir

spray (med spacer)

Atrovent

spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

Lösning för nebulisator

Ipratropiumbromid ..., Atrovent Ipraxa

Lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

 

Nedre luftvägsinfektioner, se avsnittet Infektioner.

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.