Anafylaxi och svår allergisk reaktion

.

.

ADRENALIN

Det är viktigt att patienten får lära sig att använda injektionspennan. Patienten ska alltid ha två adrenalinpennor till hands, eftersom injektionen kan behöva upprepas.

I första hand

Emerade

injektionspenna, 18 månaders hållbarhet

I andra hand

Epipen, Epipen jr

injektionspenna, 18 månaders hållbarhet

Adrenalin Mylan

1 mg/ml im

ANTIHISTAMIN

Desloratadin …, Aerius Dasselta

STEROID

Betametason ..., Betapred

tablett, inj

Se Anafylaxi, åtgärder vid, Viss

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.