Kloka Listan 2018

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Aktuellt om Kloka Listan

  • Nu finns Kloka Listan 2018 tillgänglig

    Kloka Listan 2018 kommer att skickas ut de närmsta veckorna. Kloka Listan på Janusinfo innehåller även motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.

    2018-01-17 Läs mer