Kloka Listan 2017

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Aktuellt om Kloka Listan

 • Tillgänglighetsproblem för alimemazin

  Just nu finns inte alimemazin, Theralen, 5 mg tabletter att tillgå.

  2017-07-07 Läs mer

 • Meronem ersätter Meropenem Hospira

  Från den 1 juli 2017 är Meronem upphandlad för SLL. Meronem ersätter därför Meropenem Hospira på Kloka Listan.

  2017-06-30 Läs mer

 • Kortare hållbarhet för adrenalinpenna

  Hållbarheten för Emerade autoinjektorer med adrenalin har nyligen förkortats från 30 månader till 18 månader.

  2017-01-25 Läs mer

 • Nu finns Kloka Listan 2017 tillgänglig

  Kloka Listan 2017 kommer att skickas ut de närmsta veckorna. Kloka Listan på Janusinfo innehåller även motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.

  2017-01-16 Läs mer

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.