Kloka Listan 2016

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmacevtisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Aktuellt om Kloka Listan

 • Etanercept rekommenderas nu på Kloka Listan

  Från och med den 1 juni 2016 rekommenderas biosimilaren etanercept (Benepali) på Kloka Listan istället för golimumab (Simponi). Det gäller indikationerna reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

  2016-06-10 Läs mer

 • Synonymlistan har utgått – här finns informationen nu

  Den information om utbytbarhet som tidigare fanns i den så kallade synonymlistan finns nu på www.fass.se, där den alltid är uppdaterad.

  2016-04-26 Läs mer

 • Kloka Listan för patienter i ny form

  Kloka Listan för patienter har reviderats för att tydligare förklara syftet med Kloka Listan och Stockholms läns läkemedelskommittés arbete kring den.

  2016-01-21 Läs mer

 • Nu finns Kloka Listan 2016 tillgänglig

  Kloka Listan 2016 kommer att skickas ut de närmsta veckorna. Kloka Listan på Janusinfo innehåller även motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.

  2016-01-18 Läs mer

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.